Αγγελίες

…. και για τα Επιδοτούμενα  Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
business-plan300x200

Υποστηρίζουμε Επιστήμονες, Υγειονομικών και Περιβαλλοντολογικών εφαρμογών, που θέλουν να καταθέσουν φακέλους, για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με υλικό για το Επιχειρηματικό Πλάνο, μηχανολογικό εξοπλισμό και εκπαίδευση εφαρμογών, αλλά και υποστήριξη στην επιχειρησιακή του ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο 2104829839, 6932245887  ή να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail: info@hygienichome.gr.

Πηγή: http://hygienichome.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82-hygienichome-gr/

“Green & Bio Decontamination» Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης

Ενημερ. Υλικό  Σεμινάρια-Απεντομώσεων – Κηφισιά Φεβρουάριος 2016.PDF

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

Αγγελία

Hygienichome : Αναζητούνται  Νέοι -Νέες Επιστήμονες , για Ενημέρωση και Επιστημονική Διάγνωση Προβλημάτων, 10696337_346815928856302_8783668121667524716_nΥγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους

  • Αποδέκτες Επιστήμονες ( Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι ,  Βιολόγοι, Βιολογικών Εφαρμογών, Περιβάλλοντος, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολόγοι Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Γεωπόνοι –Τεχνολόγοι  Γεωπόνοι, κλπ)., που να αναζητούν ”κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Πράσινη ζήτηση.
  • ‘‘Επενδύουμε σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’ μέσα από την  επιχειρηματική συνεργασία της Διαφορετικότητας , δίνοντας την δυνατότητα σε Νέους -Νέες Επιστήμονες για Νέες θέσεις συνεργασίας μέσα από το Πρόγραμμα Ανταμείβομαι και τον Θεσμό της Χορηγίας ( Sponsoring ), χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο-κίνδυνο.
  • Το Επιχειρηματικό μας Πλάνο είναι προσαρμοσμένο στις  καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες , υγειονομικών και περιβαλλοντολογικών εφαρμογών, αλλά και στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
  • Απαραίτητα Προσόντα:Νέοι -Νέες από 25 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα και συνέπεια Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία  και Αυτοκίνητο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο 2104829839, 6932245887 ή να στείλουν το Βιογραφικό τους, στο e-mail:info@hygienichome.gr, 

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Η Επικινδυνότητα της επιμόλυνσης στους εσωτερικούς χώρους .

Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.