Καριέρα

Hygienic Home: Νέες θέσεις συνεργασίας με Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας για Νέους Επιστήμονες Πανελλαδικά.

  • Ευκαιρίες για όλους με Καινοτόμες Προτάσεις Συνεργασίας Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους  Εσωτερικούς Χώρους.
  • Η ανάγκη μέριμνας με ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές Αλλαγές, για αναβάθμιση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών στον  καθαρισμό, μαζί με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας σε θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, μας ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν Επιστημονικό Διάγνωση για Ενημέρωση και Διάγνωση Προβλημάτων Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος στους Εσωτερικούς Χώρους με επιπτώσεις στην υγεία.
  • Αναζητούνται Νέοι -Νέες Επιστήμονες , Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Χημικοί, Μηχανικοί Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Γεωπόνους –Τεχνολόγους  Γεωπόνους σε Τμήματα Περιβάλλοντος, Κλωστοϋφαντουργοί, με Επιχειρηματικό Πνεύμα, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αναζητούν ‘‘ κάτι το διαφορετικό’’, σε Νέους τομείς.
  • Αυτή η σημαντική επιχειρηματική ικανότητα αποτελεί μία Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή για την Αξιοποίηση Ταλέντων, σε σύγκριση με την Εξαρτημένη Εργασία.
  • Υποστηρίζουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, μέσα από ανάπτυξη της Ενδο επιχειρηματικότητας μιας Αναδυόμενης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Πολυτομεακής Δράσης, σε καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέεται στενά με την Πράσινη ζήτηση, δίνοντας τους την δυνατότητα για Νέες θέσεις συνεργασίας και με Χωρίς Κεφάλαιο και επιχειρηματικό ρίσκο-κίνδυνο, μέσα από τον Θεσμό της Χορηγίας ( Sponsoring ) με επιχειρήσεις- εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Υγειονομικών Εφαρμογών αλλά και Περιβαλλοντολογικών Εφαρμογών.
  • Έχουν την δυνατότητα να κάνουν  ‘‘Επενδύσεις σε Ανθρώπινο Δυναμικό’’ μέσα από την  επιχειρηματική συνεργασία, με Επιστημονικούς Διαγνώστες και τον θεσμό της χορηγίας (Sponsoring),  στους τομείς του Home Solutions – κατ’ οίκον.

‘‘ Μελετώντας κανείς την σημαντικότητα του Συμβούλου Καθαριότητας, διαπιστώνει εύκολα τον Πλούτο της Διαχρονικής του Αξίας.’’ -.pdf

  • Το Επιχειρηματικό μας Πλάνο είναι προσαρμοσμένο στις  καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες  με Καινοτόμες Επιχειρηματικές Προτάσεις, για την Αναβάθμιση της Ποιότητας των Εσωτερικών Χώρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται, σε προγράμματα αναπτυξιακών δράσεων για το  ΕΣΠΑ αλλά και σε προγράμματα Επιχορηγήσεων.

«Η Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής, είναι μια Μεγάλη και Κρίσιμη Πρόκληση για το Περιβάλλον, για τις παρούσες αλλά και για τις Επόμενες Γενιές. »

  • Η ανάπτυξη γίνεται μέσα από, την Μοναδικότητα μιας πλήρους τυποποίησης (εκπαίδευση, υποστήριξη, διαδικασίες) του επιχειρηματικού συστήματος όπου μας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος μας, μαζί με το δοκιμασμένο και επιτυχημένο προϊόν και τις υπηρεσίες υποστήριξης της Hygienic Home, αλλά και την   υιοθετημένη  βασική φιλοσοφία «η ισχύς εν τη ενώσει».

Προσοχή: Δεν  πουλάμε  Franchise!

Πηγή: www.greenandclean.gr/http://www.greenmiteclean.gr/ www.cleaningnews.gr,

Είμαστε ’δω για τους Νέους που δεν θέλουν να είναι άνεργοι!!!

Ανταμείβομαι : Μια Πρόταση – Πρόκληση- Πρόκληση νέους επιστήμονες Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος.

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, ως Ξεδίπλωμα Ταλέντων, Κόντρα στην Ανεργία.

Healthy Living: Νέας Γενιάς Καινοτόμα Επιχειρηματικά Προγράμματα.

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα.