ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές»

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης

10ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής

Αρριανού 7,  Τ.Κ  11635 Αθήνα.

210 9210042

koispediadromes@gmail.com

Επιστημονικός Σύμβουλος

ΣΕΝΓΚΕΡΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος
Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών
σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011

http://wwww.minagric.gr/e-icide/e-icide_detail.aspx?kodcomp=1118