Hygienic Home | Το σπίτι της καθαριότητας!

Ανακαλύψτε τα νέα μας καθώς και ενδιαφέροντα και χρηστικά άρθρα για οτιδήποτε αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους..

Καιρός να σταματήσουν κάποιοι να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες , ακάρεα, κοριούς, ψύλλους. !!!

Καιρός να σταματήσουν κάποιοι να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες , ακάρεα, κοριούς, ψύλλους. !!!

Στην αποκατάσταση των χώρων , συμπεριλαμβάνονται και  οι  υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας που έχουν τους (Κ.Α.Δ.) Υπηρεσιών Απολύμανσης ( 81291101 και 81291102), διότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ  υπάρχει πλέον ξεχωριστός (Κ.Α.Δ.)  81.29.11.03 για τις Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας (ΦΕΚ Β’ 508204-11-2021),ώστε να σταματήσουν να ‘’Απολυμαίνουν’’ κατσαρίδες , ακάρεα, κοριούς, κλπ

Συνεπώς, όλοι οι φορείς που χρησιμοποιούν τον Κ.Α.Δ. 81.29.11.00, που πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια τη CPA 2008 81.29.11, περιλαμβάνει τόσο τις απολυμάνσεις, όσο και τις απεντομώσεις.

Θα πρέπει να διευκρινίζουν τα ως προς τους Κ.Α.Δ. :

  • 29.11.01 «Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων»
  • 29.11.02 «Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών»,

Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).

Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους.

Τεκμηριωμένη συνεργασία με επιστήμονα, ως εποπτεύοντα στον σχεδιασμό και εφαρμογή των απολυμάνσεων. Η υπ’ αριθμ.8689/99147/15.09.2015 (ΑΔΑ:ΩΥ87465ΦΘΗ-37Ξ) εγκύκλιος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας) Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα (π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας). Σε κάθε εφαρμογή θα απασχολείται ένας τουλάχιστο εφαρμοστής με γνώσεις ορθής εφαρμογής απολυμαντικών σκευασμάτων.

Το ΥΠ.ΑΑΤ με απάντηση στο ( ΣΕΑΜΕ : Σχετικά με άδεια Απολύμανσης, …. σας γνωστοποιούμε ότι δεν ανήκει στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας ) ,

Για τον 81.29.11.03 «Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας».

Οι επιχειρήσεις – εταιρείες θα πρέπει να είναι στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, σύμφωνα με τον Ν. 3919/20111, και ως βεβαίωση  την  εκτύπωση της σχετικής εμφάνισης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται πλήρης αποκατάσταση  χωρίς υπολειμματικότητα . Είναι πλέον γνωστό ότι μετά τα ακάρεα , η αποσύνθεση (μικροτεμαχίδια) της κατσαρίδας είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών , όπως και τα μικροτρίχιδια των τρωκτικών είναι αίτιες  αναπνευστικών προβλημάτων, κ.ά.

Λόγοι που τα προγράμματα εφαρμογών απεντόμωσης- μυοκτονίας συμπληρώνονται και με τα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης  και με εφαρμοστές πιστοποιημένης εκπαίδευσης για εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα στην μείωση εξάπλωσης του κινδύνου,  πριν την επαναχρησιμοποίηση των χωρών– για την Υγειονομική ασφάλεια καθώς τα έντομα και τα τρωκτικά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μετάδοσης παθογόνων μικροοργανισμών ,κ.α, στον άνθρωπο.

Για το ιδιαιτέρως απαραίτητο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εφαρμοστικής και διαχειριστικής μελέτης καθαρισμού -απολύμανσης πρέπει να γίνεται αναφορά στην σύνταξη της επιστημονικής τεχνικής μελέτης κάθε προσφοράς.

Η αποκατάσταση των χώρων εξασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό την μη ύπαρξη αρνητικών αποτελεσμάτων . π.χ (επιμόλυνση , δευτερογενείς μολύνσεις, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης, Ε.Ο.Δ.Υ. κ.α).

Ανακαλύψτε την ενεργό δράση της ‘’ αόρατης νάνο-ασπίδας ’’έως και για 90 ήμερες.!!

Η ανάπτυξη της ‘’Υγειονομικής Ασπίδας Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων ως εξατομικευμένη μέθοδο, μας δίνει τις εναλλακτικές λύσεις μιας ολιστικής αποτελεσματικότητας με γρήγορη αλλά και οικονομική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://hygienichome.gr/καιρός-να-σταματήσουν-κάποιοι-να-α/ ‎