Bio-decontamination – Disinfection

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

στους P.C.S. Εφαρμοστές

Η προσπάθεια μας , για την ανάδειξη του Συμβούλου Διάγνωσης του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Χώρου, ως συμβολή μιας Επαγγελματικής Διαχείρισης του Βιο-Περιβάλλοντος,  στηρίζεται στην ανάπτυξη διαμορφωμένων προγραμμάτων, με πλήρη εναρμόνιση των δαπανών για την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, με στόχο την προώθηση της διασφάλισης των συνθηκών υγιεινής , εξασφαλίζοντας σας μια απόλυτα υγιή διαβίωση.

Η Hygienichome με το τμήμα της Greenest  και όλες τις Υπηρεσίες υποστήριξης  της Klintec αλλα και των επιστημονικών ομάδων των Site-Portals GreenMiteClean.gr και GreenAndClean.gr, δημιούργει μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με νέες καινοτόμες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις-εταιρείες Υπηρεσιών Ελέγχου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής.

Οι Επαγγελματίες Επιστήμονες, ( οι φέροντες την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του Υ.Π.ΑΑΤ), επεκτείνονται διαρκώς με διεύρυνση των δραστηριότητων τους, για την κάλυψη των αναγκών στους τομείς των Υπηρεσιών Ελέγχου μιας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων & Υγιεινής. Έτσι, με τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες Υποστήριξης, θα μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύτατο φάσμα παροχής υπηρεσιών στο μέγιστο βαθμό, βασισμένο στην Ορθή Εφαρμογή των βιοκτόνων, για  Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών στο Αστικού και Περιαστικού Περιβάλλοντος.

Αντιμετωπίζουν με απόλυτη επιτυχία κάθε έντομο ή τρωκτικό που απειλεί την υγεία σας, αλλά και την περιουσία σας . Όλες οι εφαρμογές γίνονται παρουσία του Επιστήμονα, (όπως ορίζει η Ελληνική Νομοθεσία). Εφαρμόζουν τις νεότερες μεθόδους με βιοκτόνα σκευάσματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια της εφαρμογής.

Σημαντικό ρόλο παίζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί:

Συνοπτικά το  πρόγραμμα  εργασιών περιλαμβάνει , Διάγνωση Έλεγχο, Ταυτοποίηση, Προεργασία με εξειδικευμένες επαγγελματικές Bio-εφαρμογές ποιοτικής απορρύπανσης, Διευθέτηση εφαρμογής μεθόδων  καταπολέμησης, Εφαρμογές Bio-εξυγιάνσης, για την εξουδετέρωση του παθογόνου μικροβιακού φορτίου, με βιοκτόνα απολυμαντικά με έγκριση από τον Ε.Ο.Φ., ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι αρνητικές συνέπειες της παρουσίας τους.

Με την Εφαρμοσμένη Στρατηγική των τεχνολογικών εξελίξεων αναπτύσσουμε μια Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των εσωτερικών χώρων, με Επαγγελματικές Bio-Εφαρμογές απορρύπανσης με αναζωογόνηση και Εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ( Απεντομώσεις –Μυοκτονίες) εκμεταλλευόμενοι  τις ανταγωνιστικές ευκαιρίες, να δίνουν την Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνοντας  το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά.

Οι ασφαλείς εφαρμογές καταπολέμησης ακόμα και με τις ποιο ήπιες εφαρμογές υδρονέφωσης, για όσο το δυνατόν λιγότερα βιοκτόνα, εφαρμόζονται οι Προαπαιτούμενες Επαγγελματικές Bio-εφαρμογές απορρύπανσης με αναζωογόνηση και εξυγίανση, για την προεργασία μείωση των πληθυσμών και αυγών, ώστε να υπάρξει μια βελτιωμένη ποιότητα του τρόπου αντιμετώπισης των, άλλα και για να περιοριστεί η έξαρση τους

Οι Ασφαλείς Bio-Εξυγιάνσεις σε επίπεδο υπηρεσιών της , είναι μια νέα μεθοδολογία  που αναπτύχθηκε για αυτές τις ανάγκες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από τις ραγδαίες εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή εποχή.

“Green & Bio Decontamination” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης και Εξυγίανσης

Προσοχή :   Ακάρεα, κοριοί, ψύλλοι, σκόρος, σαράκι, κατσαρίδα δεν Απολυμαίνονται

Στην Ελλάδα παρατηρείται συχνά στην καθημερινότητά μας, το φαινόμενο της εσφαλμένης χρήσης λέξεων και όρων, με αποτέλεσμα άλλο να λέμε και άλλο να εννοούμε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Απολύμανση.

Αυτό γιατί η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων έχουν ταυτίσει τις κατσαρίδες,- γενικά έντομα και Τρωκτικά (Μυοκτονία)- με την λέξη Απολύμανση.

Έτσι πιστεύουν ότι για να καταπολεμήσουν κατσαρίδες , πρέπει να αναζητήσουν κάποια  εταιρεία ή γραφεία, που θα πραγματοποιούν Απολυμάνσεις και όχι Απεντομώσεις ή Μυοκτονίες

Βλέπε Ορισμοί – Απολύμανση

Βλέπε Ορισμοί – Βιοκτόνα

Χρήσιμα άρθρα

Χρήσιμα άρθρα από τον Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών K. Θ. Μπουχέλο

Αντιμετώπιση Επιβλαβών Ζωικών Οργανισμών(Α.Ε.Ζ.Ο. ή PestControl)

Επιστολή από τον Ομότιμο Καθηγητή Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών K. Θ. Μπουχέλο

Περί εντόμων…

Έντομα και προϊόν

Χρήσιμα άρθρα από Δρ. Ηλία Κιούλο και τον Δρ. Αντώνιο Μιχαηλάκη

Προτεινόμενα μέτρα πρόληψης αποτροπής εισόδου και εγκατάστασης εντόμων σε οικιακούς χώρους

Έντομα και άλλοι οργανισμοί: όλοι συγκάτοικοι του σπιτιού μας

Έντομα στα ρούχα και στα χαλιά μας