Hygienic Home | Το σπίτι της καθαριότητας!

Ανακαλύψτε τα νέα μας καθώς και ενδιαφέροντα και χρηστικά άρθρα για οτιδήποτε αφορά την καθαριότητα και την υγιεινή σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους..

Υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες καθαριότητας- απολύμανσης και για τους χώρους εκπαίδευσης.

Υπάρχουν εναλλακτικές διαδικασίες καθαριότητας- απολύμανσης και για τους χώρους εκπαίδευσης.

Οι Κίνδυνοι Ελλοχεύουν …………  ξεκινάμε με συνοπτική ενημέρωση.

‘’όπως η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια….

…έτσι και το υποτίθεται καθαρό είναι ποιο επικίνδυνο από το βρόμικο’’

…..Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας ή Προϊσταμένου/ης κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

Για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (αρ. πρωτ. Δ1γ/ΓΠ/οικ. 199541/20-3-2020με ΑΔΑ:6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ ) που για τους ελέγχους απαιτούνται εκτός των άλλων:

 • Πιστοποιημένοι εφαρμοστές καθαρισμού απολύμανσης (καθαρίστριες/τες)
 • Επαγγελματικός Εξοπλισμός και υλικά για τις εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης
 • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι πραγματοποιήθηκε η απολύμανση
 • Μέσα τεκμηριωμένης απόδειξης ότι δεν έχουν παραμείνει ρύποι.
 • Βεβαίωση κλιματιστικών από Πιστοποιημένους εφαρμοστές για την απολύμανση τους.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή  στις μη ορθές εφαρμογές στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης  γιατί εγκυμονούν ”υγειονομικοί κίνδυνοι”.

‘’Η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών αποτελεί µια από τις βασικότερες πτυχές της δημόσιας υγείας τους και κανείς δεν έχει το δικαίωμα ‘’να παίζει’’.

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων , εγκύκλιο αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2»  (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), με τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων , ώστε να εξαλείφονται  οι  ”διαστρεβλώσεις” και να διασφαλίζονται οι πολίτες από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μιας και θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Συμπεραίνοντας μετά τους ελέγχους ,τα πρόσθημα των παραβάσεων επί των κανονιστικών διατάξεων της νομοθεσίας ποιοι θα τα επωμιστούν:

 • ο ειδικός επιστήμονας που φέρει την ευθύνη εφαρμογή και ο σχεδιασμός των καθαρισμού -απολυμάνσης ;
 • ο/η Διευθυντής/τρια ή Προϊσταμένου/ης που φέρει την ευθύνη ;
 • ο Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος ;
 • ο οδηγός του κάθε ΜΜΜ των μαθητών;
 • ο ελεγκτής της Περιφερειακής ενότητας που ‘’απλά το πέρασε ‘’ γιατί δεν μελέτησε ορθά τα ΦΕΚ της εγκυκλίου ;
 • τα σχολεία θα κλίνουν ;
 • τα ΜΜΜ θα σταματούν να μεταφέρουν μαθητές;

Στις σύγχρονες κοινωνίες  ο νόμος ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  είναι η «κάλυψη» που προσφέρεται για αποζημίωση από βλάβες, τις οποίες υφιστάμεθα από την αμέλεια τρίτων.

Οπότε µε διαφανή τρόπο θα πρέπει να είναι απόλυτα ενήμεροι, για την προστασία τους από  τον κίνδυνο μετάδοσης ‘’μολυσματικών  παραγόντων’’ με ιδιαίτερα “επικίνδυνες λοιμώξεις” κατά την διαμονή-παραμονή τους στους χώρους  , πολύ δε περισσότερο οι ‘’κοινωνικά ευάλωτες’’ ομάδες .

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη  ’’Τα καθαρά χεριά του 2018’’ να αναβαθμιστούν Τώρα.

Ο Διευκρινιστικός 10λογος Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία  σκοπό έχει να γνωρίζουν συνοπτικά οι υπεύθυνοι για κάθε δημόσιο χώρο, ότι θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματικά Νέα

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://hygienichome.gr/υπάρχουν-εναλλακ…ές-διαδικασίες-κ/

Το σχολικό έτος 2021-2022 Αρχίζει.

Το σχολικό έτος 2021-2022 Αρχίζει.

‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Σχολικές Αίθουσες‘’

Το 2020 από την Περιφέρεια Κρήτης διενεργήθηκε Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων με θέμα: «Βασικές Γνώσεις Καθαρισμού και Απολύμανσης χώρων, επιφανειών και αντικειμένων υπό το πρίσμα της COVID -19»

Το 2020 και 2021 η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, διενήργησε για τους εργαζομένους της Κρήτης, έναν ολοκληρωμένο κύκλο εκπαίδευσης οπού οι συμμετέχοντες εφόσον παρακολουθήσαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και μετά από εξετάσεις πήραν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης /επιμόρφωσης για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 και τα Μέτρα Πρόληψης.

Πόσες σχολικές καθαρίστριες /-τες πιστοποιήθηκαν;

Μήπως πρέπει να ”ξανανοίξουν” τα Επιμορφωτικά σεμινάρια για όλες τις Περιφέρειες; 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι κάνουν αγώνες από το 2018 για τους ‘’Κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης στα σχολεία ‘’.

Το Υπουργείο Υγείας με το Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα μέτρα που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων, εγκύκλιος αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ). Ως ‘’υπενθύμιση’’ η ίδια εγκύκλιος ήταν ενσωματωμένη και στην εγκύκλιο για τους ελέγχους στα σχολεία και τα Μ.Μ.Μ. των μαθητών.

Μια θετική παρέμβαση έλεγχου ,που εξασφαλίζει την ασφαλή αποτελεσματικότητα για την μείωση εξάπλωσης του κινδύνου , με περισσότερη Υγειονομική ασφάλεια στους εργαζομένους ,«χώρος υψηλού κινδύνου» . Η θωράκιση των εσωτερικών χώρων είναι πλέον Επιτακτική ανάγκη, από τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται και το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ σε κάθε παραλλαγή με τις μεταλλάξεις του,  ώστε να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.

Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και η αυστηρή τήρηση των όρων στις Απαιτητέες Εφαρμογές, σε Εγκυκλίους και Πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου, στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του ’’δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’ ,κλπ , θωρακίζουν και τους ενασχολούμενους από τις επιβαρύνεις ”Αξιώσεων” στα περί ’’αστικής ευθύνης’’.

Ο Διευκρινιστικός 10λογος Βιοκτόνων Απολυμαντικών και Δημόσια Υγεία  σκοπό έχει να γνωρίζουν συνοπτικά οι υπεύθυνοι για κάθε δημόσιο χώρο, ότι θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επαγγελματικά Νέα

 1. ‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Σχολικές Αίθουσες‘’
 2. ‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων
 3. Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων
 4. ”Ασφαλή Μεταφορικά Μέσα”.
 5. ‘’Ολοκληρωμένη Υγειονομική Εξασφάλιση και στις Μονάδες Κλιματισμού‘’
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)
 7. Συμμετοχή στην Σχολή Απολυμαντών -Κλιβανιστών26/01/2018
 8. Wall-to-wall μοκετών – χαλιών. Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Καθαρισμου Απολύμανσης
 9. Συμμετοχή 14-16 Φεβρουαρίου 2020 -Ενημ. Υλικό Εκπ. Σεμ. –Διαχ. Εφαρ. Περιβ. & Υγειον.Ενδιαφ. Εσωτ. Χώρου.
 10. New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για πληροφορίες μπορείτε να ζητάτε στο  vgenis@otenet.gr, ή να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Υ.Γ :  Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://hygienichome.gr/το-σχολικό-έτος-2021-2022-αρχίζει/ ‎

Η Πρόληψη με Αποτελεσματική Διαχείριση είναι Υποχρέωση όλων μας!!

Η Πρόληψη με Αποτελεσματική Διαχείριση είναι Υποχρέωση όλων μας!!   

Οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, αναλύουν οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων σε υγειονομικά πρωτοκόλλα και ατομικής προστασίας, όπως  μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

Η υιοθέτηση συμπληρωματικών καινοτόμων μεθόδων που να καλύπτουν την θωράκιση των χώρων υπερμετάδοσης  είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

Ο συνδυασμός της καινοτόμου συσκευής Sterial II , με τον τάχιστο και αποτελεσματικό καθαρισμό του εσωτερικού αέρα και πιστοποιημένης για μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου SARS-CoV-2’’,  μαζί με το  αντιμικροβιακο προστατευτικό επιφανειών  ιοκτόνου δράσης BioProtect RTU (με έγκριση από τον ΕΟΦ ), το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του SARS-CoV-2 και άλλων επιβλαβών ιών και βακτηρίων στις επιφάνειες.

Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στους έλεγχους υγειονομικών απαιτήσεων , μπορούν όμως να ενεργοποιηθούν οι ηλεκτρονικοί αυτόνομοι έλεγχοι τους, για την ορθή τήρηση των διαδικασιών, μέσα από την  «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης» στην επιδημιολογική επιτήρηση των συνεχιζόμενων μεταλλάξεων, απέναντι στους σπουδαστές, εργαζομένους- επισκέπτες, φιλοξενούμενους-ταξιδευτές , ώστε να αισθάνονται την ύπαρξη της υγειονομικής εξασφάλισης.

Ναι στις αναθεωρήσεις της αποτελεσματικής διαχείρισης ως θετικό βήμα, όταν στην βάση προστεθούν εμπειρίες με πλήρεις  και αναλυτικές εφαρμογές που να βελτιώνουν την περιβαλλοντική υγιεινή  των εσωτερικών χώρων με εξατομικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση,  ώστε να προλάβουν ή/και να αποτρέπουν φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Όχι στις Ημίμετρες – Ημιτελείς ή/και Μεμονωμένες εφαρμογές απέναντι,  στην Υγειονομική Ασφάλεια όλων μας.

Όταν η υγεία αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την διασφάλιση των πολιτών από σοβαρές υγειονομικές απειλές, μελετάμε καλά τα σχετικά επισυναπτόμενα ΦΕΚ των εγκύκλιων του Υπουργείου Υγείας και μετά διαπιστώνουμε γιατί Ημίμετρες – Ημιτελείς ή/και Μεμονωμένες εφαρμογές μαζί με τις ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’, μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά !!!.

Ο καθένας  από το ‘’δικό του μετερίζι ’’  και όλοι μαζί ‘’έχουμε χρέος να βρισκόμαστε δίπλα στους φορείς’’. Απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται  η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Στην KlinTec πιστεύουμε ότι ως Έλληνες θα επωφεληθούμε από  την αποδεδειγμένη  πλέον  ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων ,  ενισχύοντας τη θέληση όλων μας στο να φτάσουμε σε πολύ συντομότερο χρόνο σε επίπεδα κανονικότητας.

Υ.Γ.: Ο εξοπλισμός της ‘’Υγειονομική Ασπίδα’’ είναι απαραίτητος και περιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης (αιθαλομίχλη,  φωτοχημικό νέφος, μεταφερόμενη σκόνη ,κλπ)

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή να ζητήστε προσφορά τώρα στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://hygienichome.gr/η-πρόληψη-με-απο…σματική-διαχείρι/

Μήπως οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ μας κοστίζουν ακριβά !!!.

Μήπως οι ‘’χρονοκαθυστερήσεις’’ μας κοστίζουν ακριβά !!!.

Βελτιώστε την περιβαλλοντική υγιεινή  του εσωτερικού χώρου ώστε να προλαβαίνετε ή/και να αποτρέπετε  φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

‘’Πιστοποιημένη περιβαλλοντική υγιεινή’’ – Τώρα!!

Στα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού μπορούν να συμπεριληφθούν :

Η συσκευή  STERIAL II Air Purifier  εκτός από τις σχετικές τεχνικές και εργαστηριακές πιστοποιήσεις, συνοδεύεται και με το Μοναδικό Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται και η αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση του ιού SARS-CoV-2 (COVID-19), βάσει του Σειριακού Αριθμού της, από το διαπιστευμένο εργαστήριο.

Το BIOPROTECT ™ είναι ένα  έτοιμο προς χρήση αντιμικροβιακό προστατευτικό επιφανειών (επίστρωμα) που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε πορώδεις όσο και σε μη πορώδεις επιφάνειες. Με την συμπληρωματική τροποποίηση της αρχικής άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. συμπεριλαμβάνεται και η ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2. 

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης .

Για το δυνητικά ’’ άγνωστο του SARS-CoV-2’’ με τις ‘’υπερμεταδοτικές  μεταλλάξεις του’’  δεν  υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι η συγκέντρωση πολλών εμβολιασμένων προσώπων δεν μεταδίδουν τον ’’ πολύ-μεταβαλλόμενο SARS-CoV-2’’ .

Η Εξειδικευμένη Ομάδα Secureness Plus  για την περιβαλλοντική υγιεινή  ολων των εσωτερικών χώρων , μετά την υπέρβαση των απαιτήσεων αναπτύσσει προγράμματα για την υγειονομική εξασφάλιση στον κάθε εσωτερικό χώρο ξεχωριστά .

Ως κοινωνία, οφείλουμε να μην αποδεχθούμε το κόστος για προστασία της αναπνευστικής υγιεινής, ανεξαρτήτου διαμονής, εργασίας, φιλοξενίας, σπουδών, μέσου μαζικής μεταφοράς, κλπ.

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή να ζητήστε προσφορά τώρα στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://hygienichome.gr/μήπως-οι-χρονοκαθυστερήσεις-μ/ 

Καθαρότητα εσωτερικού αέρα και αναπνευστική υγιεινή.

Καθαρότητα εσωτερικού αέρα και αναπνευστική υγιεινή.

Η συμπληρωματική εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ‘‘περιβαλλοντικής εξυγίανσης’’ εξασφαλίζει μια συνεχή καθαρότητα του εσωτερικού αέρα, άλλα και την μικροβιακή υγιεινή των επιφανειών , μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο της αερομεταφερόμενης μετάδοσης.

Με γενναίες αποφάσεις και έξυπνες επενδύσεις για την καθαρότητα των εσωτερικών χώρων , μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κάθε αερομεταφερόμενο ρύπο βιολογικών παραγόντων , όπου συμπεριλαμβάνεται το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’  , αλλά και για τα ανθεκτικά βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών , τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA), τα ‘’αθόρυβα’’ μυστηριώδη μικρόβια , ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.

Στα συμπληρωματικά περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού μπορούν να συμπεριληφθούν :

Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε , πρωτοβουλίες μιας ολοκληρωμένης ‘‘περιβαλλοντικής εξυγίανσης’’ για  βέλτιστη υγειονομική ασφάλεια ‎ των εσωτερικών χώρων.  Το ‘’θετικό πρόσημο ’’ της διαφορετικότητας σε ένα ‘’άλμα πολλαπλής θωράκισης,’’  μαζί με την υπέρβαση των απαιτήσεων απέναντι στις προκλήσεις με άγνωστους κίνδυνους .

Η Προστιθέμενη Άξια των εμπειριών  αναδεικνύει τις ‘’Δύσκολες εξισώσεις ‘’ που αποκτήθηκαν  από την επάρκεια όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την ορθή χρήση των μεθόδων στις αναλυτικές εφαρμογές, προσθέτοντας ένα θετικό βήμα στις αναθεωρήσεις , ώστε να προλαβαίνουμε ή/και να αποτρέπουμε φαινόμενα ”Επιταχυντών διασποράς.’’

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης .

Η Εξειδικευμένη Ομάδα Secureness Plus  για την  Αντιμετώπιση Επικίνδυνων Λοιμώξεων  σε οποιοδήποτε χώρο,  μετά την υπέρβαση των απαιτήσεων αναπτύσσει προγράμματα για έξυπνες επενδύσεις για την υγειονομική εξασφάλιση στους εσωτερικούς χώρους.

Ως κοινωνία, οφείλουμε να μην αποδεχθούμε το κόστος για προστασία της αναπνευστικής υγιεινής, ανεξαρτήτου διαμονής, εργασίας, φιλοξενίας, σπουδών, μέσου μαζικής μεταφοράς, κλπ.

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’ κατά των Λοιμώξεων

Housekeeping-Hotels 2021 –Ενημ. Υλικό –’Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καθαριότητας – Απολύμανσης Εσωτ. Χώρων

Anti-Infection Prevention: ‘’ Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας’’ κατά των Λοιμώξεων

Καθαρισμός-Απολύμανση: Από την θεωρεία στην πράξη.!!!!

New-2021 Επαγγελματικος Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, ή να ζητήστε προσφορά τώρα στο vgenis@otenet.gr.

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://hygienichome.gr/καθαρότητα-εσωτε…ύ-αέρα-και-αναπν/ ‎

 

Δεν είναι … Υπέρβαση η Υγειονομική Εξασφάλιση !!

‘’Με ένα  τείχος «Νανοπαγίδων» της αόρατης προστασίας στο στρώμα , μετακομίζουμε σε μοναχική παραλία’’.

Οι επιστήμονες από τον Φεβρουάριο επισημαίνουν ότι η “πανδημία” με το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ δεν θα τελειώσει έως το 2024. Ανησυχούν για τις ‘’υπερ – μεταδοτικές  μεταλλάξεις’’  με τις επιπτώσεις τους , βλέποντας το γρήγορο πέρασμα από την μετάλλαξη Δέλτα στην «Μετάλλαξη ανησυχίας» Έψιλον.

Το κλειδί για την επιτυχία του πολύπλοκου εγχειρήματος περιορισμού της υπερμετάδοσης του ιού στους σύνθετους εσωτερικούς χώρους , είναι η επιτακτική ανάγκη της  συμπληρωματικής θωράκισης , σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων  από την «ηλεκτρονική υπηρεσία εμπιστοσύνης»  ως κίνητρα εξασφάλισης

Όταν για σας όλα αυτά έχουν γίνει ,ίσως να μην χρειαστείτε το στρώμα και την μοναχική παράλια .

Προσοχή στις διαστρεβλώσεις.!!!  Το Υπουργείο Υγείας με το  Υπ’ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/78956 έγγραφο του  παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που αφορούν σε θέματα διενέργειας απολυμάνσεων . Αυτό γιατί στην καθημερινότητα μας, το ‘’άγνωστο” του SARS-CoV-2’’ από 09/12/ 2020 με το π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020), συμπεριλαμβάνεται στους αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων , όπως και τα ανθεκτικά βακτήρια, των τελευταίων δεκαετιών , τα μυστηριώδη μικρόβια που εξαπλώνεται ‘’αθόρυβα’’, αλλά και για τα “υπερβακτήρια” (Staphylococcus  Aureus – MRSA).

Ζούμε μια εξελισσόμενη κατάσταση και οι υγειονομικές αρχές με στοχευμένη ενημέρωση προς τους πολίτες , αναλύουν τις τρέχουσες εξελίξεις οργανωμένα τον τρόπο της επιδημιολογικής επιτήρησης, αλλά και για την τήρηση των μέτρων σε υγειονομικά πρωτοκόλλα και ατομικής προστασίας, όπως μάσκες, αποστάσεις , πλύσιμο χεριών, κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο  2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:   http://hygienichome.gr/Δεν- είναι- … -Υπέρβαση- /

Καθαρό ή Υποτίθεται Καθαρό και Υγιεινό Περιβάλλον.!!!

Το ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές, σε θέματα καθαριότητας και υγιεινής των εσωτερικών  χώρων, για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο υγιεινό περιβάλλον μιας Αναβαθμισμένης Ποιητικής  Διαβίωσης, με εσωτερική αρμονία και ηρεμία , χρειάζεται ενημέρωση.

Για την υγιεινή ,ως ‘’οδηγός για μια υγιή ζωή’’ αναφέρεται ότι,  το “υποτίθεται καθαρό” είναι πιο επικίνδυνο από το βρόμικο,   άλλα και το ότι δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’,  έναντι των μολυσματικών παραγόντων.

Για το ασφαλή υγιεινό περιβάλλον σας ενημερωθείτε:

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας, διότι δεν μπορεί να εξαλειφθεί το πρόβλημα της ενασχόλησης των “μη επαγγελματιών ” που προσφέρουν υπηρεσίες, κλπ.

Υ.Γ.: Ακόμα κι αν δεν είστε μανιακοί με την υγιεινή, όλες οι παράμετροι στα προαναφερόμενα καθιστούν  ως αναπόφευκτη πλέον την ‘’επιτακτική ανάγκη’’  για να μελετηθούν σοβαρά.

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή :  http://hygienichome.gr/καθαρό-ή-υποτίθε…αθαρό-και-υγιειν/ 

Η Αναγκαιότητα των Υπηρεσιών με Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές.

 

Η Hygienichome  έχοντας ως γνώμονα πάντα το ότι η καθαριότητα είναι πολιτισμός, για την αντιμετώπιση της αύξησης ιών, βακτηρίων, αλλά και η αύξηση της ανθεκτικότητας των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικών εχθρών), σας εξασφαλίζει με την ανάπτυξη των εξειδικευμένων προγραμμάτων στις εξειδικευμένες υπηρεσίες Bio-Εφαρμογών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τις αυξανόμενες ανάγκες με απαιτήσεις απέναντι στα προβλήματα της “ εσωτερικής επιμόλυνσης’’,  διατηρώντας σας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Healthy Interior Environment είναι ένα  πρόγραμμα φροντίδας, με καινοτόμους μεθόδους ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών και υγειονομικών εφαρμογών, όπου χρησιμοποιούνται πάντα τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών , για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ελαχιστοποίησης άλλα και ανάπτυξης, πιθανών ερεθιστικών βακτηρίων, περισσότερων αλλεργιογόνων και ερεθιστικών ουσιών.

Η υλοποίηση της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την διασφαλισμένη βελτίωση της υγιεινής των εσωτερικών χώρων με άμεση χρήση, αλλά να καλύπτουν παράλληλα την αναβάθμιση του εσωτερικού περιβάλλοντα χώρου  για εσωτερική αρμονία και ηρεμία  σε ένα καθαρό, υγιεινό και ασφαλή Green and Clean Rooms.

Η επιτυχία μας βασίζεται στην έντονη εστίασή μας στις λεπτομέρειες, ώστε ο καλά διατηρημένος χώρος σας, να δίνει μια υψηλότερη προστιθέμενη αξία, διασφαλίζοντας σας  ένα ασφαλέστερο και υγιεινό περιβάλλον στο ποιο προσιτό κόστος.

Με τα Προγράμματα μας πληρώνετε πολύ λιγότερα  χρήματα διότι μπορούν να  συμπεριλάβουν την Bio-απορρύπανση των στρωμάτων, σαλονιών χαλιών και καθαρισμό  των χώρων , την  Bio – εξυγίανση των χώρων ανά όγκο , αλλά και την Bio -απολύμανση τους ανά όγκο.

Η ανάδειξη της επικεντρωμένης πρόληψης για «μικροβιολογική ασφάλεια» στην Δημόσια Υγιεινή των εσωτερικών χώρων, προσδιορίζει την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων , εναρμονισμένα πλήρως με τις ποιο οικονομικά έξυπνες λύσεις . Ένα πλήρες, επαγγελματικό σύστημα φροντίδας και συντήρησης των εσωτερικών χωρών, σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές, καλύπτει τις επαγγελματικές Bio-εφαρμογές απορρύπανσης όλων των χώρων σε Maximum απόδοση, αλλά με Minimum κατανάλωση ενέργειας, (675 watt) , Έγκριση “Green Label” του CRI για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’, ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο.

Οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί και τα παράγωγά τους υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο με τις πολύπλοκες επιφάνειες . π.χ  (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, σπόρια, αιωρούμενη σκόνη , περιττώματα ακάρεων, μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ εντόμων, τριχίδια ποντικών, αντιγόνα ζώων και πτηνών) .

Η εισπνοή τους μπορεί να προκαλέσει διάφορες αλλεργικές αντιδράσεις, αναπνευστικές διαταραχές,  υπερευαισθησία σε ασθένειες και λοιμώξεις. Η εξάλειψη των προβλημάτων της εναέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων, έχει γίνει  επιτακτική ανάγκη, για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής, αποτελεί δε τις βάσεις μιας ” Ασπίδας προστασίας σε κάθε χρήση” και όχι κάθε χρόνο, ώστε να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.

Το Βραβευμένο σύστημα Τεχνολογίας NASA, αλλά και πιστοποιημένο ως Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ από τον FDA, για εφαρμογές ‘‘περιβαλλοντολογικής  Bio – εξυγίανσης ανά όγκο »   του αέρα σε εσωτερικούς χώρους κρίνεται απαραίτητο.

Η Bio -απολύμανση ανά όγκο Bio–Disinfection σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να ολοκληρωθεί  με την  αξιόπιστη χρήση του όζοντος (O 3) ‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’ , ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ), χωρίς τη χρήση χημικών, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον.

Προσοχή:  Η καθαριότητα και το πλύσιμο αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου, δεν αντικαθιστούν τις μεθόδους απολύμανσης, όπως και οι μέθοδοι απολύμανσης δεν αντικαθιστούν καθαριότητα και πλύσιμο, αντικειμένων και επιφανειών αλλά και του όγκου (m³) ενός χώρου.

Για τις λείες επιφάνειες μπορεί να εφαρμοστεί ως Καθαριστικό–  Απολυμαντικό το Terralin protect, ακόμα και για  και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και το Γ.Χ.Κ.

Η ενδαπέδια εφαρμογή για μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση αλλά και σε υφασμάτινες επιφάνειες,  γίνετε με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων ,2,3,4,(98/8EC). Sera Απολυμαντικό pdf

Ο Καθοριστικός ρόλος της Πρόληψης :Το προλαμβάνειν καλύτερο του Θεραπεύειν

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους,  πρέπει να γίνει πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης. Μετά τα ακάρεα οι  κατσαρίδες είναι η δεύτερη αιτία αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων,  όπως το άσθμα και η δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμό,  ακόμα και μετά από την αποσύνθεση τους (μικροτεμαχίδια). κ.ά  Επισημαίνουμε δε ότι η δραστηριότητα τρωκτικών σε εσωτερικό χώρο, είναι φορείς παθογόνων οργανισμών και  μεταδοτικών ασθενειών άλλα και για αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα και δύσπνοια, από τα μικροτρίχιδια τους ακόμα και μετά την εξουδετέρωση τους.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Στις εξειδικευμένες επιτόπιες εφαρμογές στα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τις  Bio- εφαρμογές Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων ,  δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας τους, ακόμα και για μελλοντικά προβλήματα. Με δεδομένο ότι  οι ασφαλείς και υγιεινοί εσωτερικοί χώροι είναι υποχρέωση όλων μας, έχοντας την εμπειρία τω 35 χρόνων με ‘’βαθειά γνώση της πράξης’’ σε Καινοτόμες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού & υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ,  ανταποκρινόμαστε πάντα όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι , ώστε να αντιμετωπίζονται με την μεγαλύτερη ασφάλεια  οι προκλήσεις  ων ‘’μικροβιολογικών  κίνδυνων’’  με την καλύτερη δυνατή απόδοση  των εφαρμογών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Μερικές προτάσεις για ένα καλύτερο υγιεινό περιβάλλον

 • Δεν απορρυπαίνουμε – τινάζουμε χαλιά σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να μην δημιουργείτε επιμόλυνση.
 • Αποφεύγετε το πλύσιμο των χαλιών στο σπίτι, γιατί μπορεί να σας κοστίσει πιο ακριβά.  
 • Δεν απορρυπαίνουμε στρώματα σε έναν εσωτερικό χώρο, χωρίς να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να προστατευόμαστε από την επιμόλυνση που δημιουργείτε .  
 • Δεν απολυμαίνουμε ποτέ υφασμάσιμες (μοκέτα-χαλί –υφασμάτινη ταπετσαρία) όταν δεν έχει προηγηθεί απορρύπανση ή/ και πλύσιμο.
 • Όταν διαπιστώνεται μούχλα γενικά σε ένα χώρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η μόλυνση των υπολοίπων χώρων  και ας μην φαίνεται .

Για τα 30 χρονιά μας προσφέρουμε ανταποδοτικά οφέλη, για σας που θέλετε να αναβαθμίσετε  την ποιότητα των χώρων που ζείτε ή εργάζεστε .

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή :http://hygienichome.gr/η-αναγκαιότητα-των-υπηρεσιών/

Διαρκής Ενημέρωση-Επαγγελματικά Νέα

2019 -2020” Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Επαγγελματικής Απορρύπανσης -Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Σχετικά Άρθρα

 1. Προάγοντας την καθαριότητα… αναβαθμίζουμε την ποιότητα του χώρου που ζεις.
 2. Αναβάθμισε την Ποιότητα του Χώρου που Ζεις.
 3. Βελτιωμένη Αποτελεσματικότητα Εφαρμογών Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 4. Η Ενδο-επιχειρηματικότητα ΄΄εν Δράσει΄΄
 5. Ανοιξιάτικη καθαριότητα με περισσότερο ψάξιμο στην ερεύνα αγοράς !!
 6. Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!
 7. Επενδύσεις στην συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας με ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’

 Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα

Ένα Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών, ως μια αποτελεσματική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, που ξεπερνά τα πρότυπα της αποτελεσματικότητας, για προστασία της Υγείας στους εσωτερικούς χώρους.

Ένας ‘’ανθυγιεινός εσωτερικός χώρος’’ μπορεί να μετατραπεί σε καθαρό, υγιεινό και ασφαλή, χρησιμοποιώντας τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών για ένα Υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον (Healthy Interior Environment)

  Κερδίστε Πολλαπλά Ανταποδοτικά Οφέλη: 

1) α) Από την  ‘‘περιβαλλοντολογική Bio- εξυγίανση κατά όγκο »- , προσαρμοσμένη στα  Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών  για τα νέα πρότυπα της έννοιας του ‘’καθαρού αέρα στον εσωτερικό χώρο”.

β) Τις Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με επαγγελματικές εφαρμογές Bio- απολύμανσης κατά όγκο και την εφαρμογή της  μεθόδου BiOzone με την αξιόπιστη χρήση του Ozone (όζοντος O 3), χάριν της  ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης ’ ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ).  Μια άκρος  φιλική μέθοδος εναλλακτικής τεχνολογίας ελέγχου,  μικροοργανισμών, μυκοτοξίνων, φυτοτοξινών, παθογόνων ιών, επιβλαβών βακτηρίων κ.λ.π., χωρίς τη χρήση χημικών,  (Green-Decontamination), παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια  απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον και ένα ποιοτικά άρτιο αποτέλεσμα στα πρότυπα του ”Απόλυτα Καθαρού ” των εσωτερικών χώρων.

Η Bio -απολύμανση κατά όγκο, μπορεί να ολοκληρωθεί και με την  αξιόπιστη εναλλακτική λύση (Bio- Sanitizers) , μια εναέρια και επιφανειακή απολύμανση ολόκληρου δωματίου της πρωτοποριακής μεθόδου Whole Room Disinfection.

2) Ανταποδοτικά Οφέλη,  από τα προγράμματα του Απορρυπαίνω – Εξυγιαίνω –  Εξοικονομώ, με την Απορρύπανση Αναζωογόνηση, Εξυγίανση και Απολύμανση των χαλιών στο χώρο σας.

3) Ρωτήστε πως θα Κερδίστε ένα επιπλέον Ανταποδοτικό Όφελος  !!!

Για σας που έχετε μηχανήματα καθαρισμού στρωμάτων (π.χ Kirby), ρωτήστε μας πως μπορείτε να  Κερδίστε επιπλέον Ανταποδοτικά Οφέλη, από τις εφαρμογές Bio-Mattress Cleaning με το “Ανέγγιχτο πλύσιμο”, όπου αφαιρούνται επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίματα, αίμα, ακόμα και «μούχλα», για μικροβιολογική & βακτηριακή απολύμανση, εξουδετερώνοντας παθογόνα μικρόβια, βακτηρία, ιούς, ζύμες και μύκητες, με την εφαρμογή των εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ απολυμαντικών.

‘‘Οι προκλήσεις για την «μικροβιολογική ασφάλεια» και οι κίνδυνοι από την επανεμφανίσει προβλημάτων που είχαν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα μας, οδηγούν τα νέα πρότυπα φυσικών εναλλακτικών λύσεωνγια την διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους.’’

Και ποτέ δεν ξεχνάμε : 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται, πλήρη καθαριότητα με Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές Επαγγελματικής απορρύπανσης, εξυγίανσης και απολύμανση κατά όγκο. 

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς την επαγγελματική κατάρτιση, τον απαιτούμενο επαγγελματικό εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμόλυνση κλπ στους εσωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες με email στο info@hygienichome.gr,ή καλέστε στα 2104829839, 6932245887

Πηγή: http://hygienichome.gr/φροντίζω-να-ζω-ανθρώπινα/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Βρείτε ένα καθαρό χώρο για σας!!

Τι γνωρίζετε για τους ‘’άγνωστους κίνδυνους’’ μετά τον καθαρισμό των στρωμάτων;

Το υποτίθεται καθαρό δεν εξαλείφει το ‘’ανθρώπινο λάθος’’ έναντι μολυσματικών παραγόντων.

Bio-Απορρύπανση, Bio-Εξυγίανση, Bio-Απολύμανση.!!

Οι εξελίξεις της επικίνδυνης και πολυδάπανης μούχλας !!!

Καθαρισμός Στρωμάτων: ‘‘ Ατμισμός’’ ή Απορρύπανση;

Τα περί Bio-λογικών καθαρισμών στα υπνοδωμάτια.!!

Τι Πρέπει να Προσέξετε πριν Καθαρίσετε τα Στρώματα.

Εξασφαλισμένη αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών σε εσωτερικούς χώρους.

Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.

Διαχειριστική αποκατάσταση προβλημάτων σε εσωτερικούς χώρους.

Διαχείριση Αέριας Ρύπανσης στους Εσωτερικούς Χώρους.

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Διαχειριστικών Λύσεων και στις Επιστημονικές Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Σημασίας

Για την αντιμετώπιση των ποικίλων οργανισμών , περιβαλλοντικής και υγειονομικής σημασίας, στους κατοικημένους χώρους , πέραν των πληροφοριών επί της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας αυτών, χρειάζεται και πλήρης ενημέρωση των διάφορων μεθόδων και πρακτικών μαζί με τα Πρωτόκολλα επαγγελματικών εφαρμογών τους.

Όταν για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων ( I.P.M), ο επιστήμονας θα πρέπει να συντάξει την επιστημονική τεχνική μελέτη ,  οπού ο καταναλωτής θα έχει πλήρη ενημέρωση εκ των προτέρων , για το τι προεργασία πρέπει να γίνει πριν ή/και μετά από οποιαδήποτε επιστημονική εφαρμογή απεντόμωσης, ή και μετά από  άμεση & στοχευόμενη επέμβαση μυοκτονίας, άλλα και τις μεθόδους με τα πρωτόκολλα εφαρμογών τους, εναρμονισμένα  πλήρως με τα συστήματα ποιότητας ISO/HACCP, τότε θα πρέπει:

 • Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή απεντόμωσης , σχεδόν πάντα, ο προσβεβλημένος χώρος πρέπει να καθαρίζεται- απορρυπαίνεται  , μιας και «το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η καθαριότητα» και ότι «το πιο δραστικό όπλο κατά των προσβολών είναι τα εξειδικευμένα επαγγελματικά συστήματα απορρύπανσης» (π.χ. ειδικές σκούπες) ,οπού αφαιρούνται σκόνες, μαζί μ ε ένα μεγάλο ποσοστό από αυγά αλλά και έντομα κλπ.
 • Όπως στην προεργασία εφαρμογών στους εσωτερικούς χώρους, για αντιμετώπιση προβλημάτων, από Ακάρεα (Dust mites), Άκαρι της ψώρας, Αρπακτικά ακάρεα, Ψείρες του σώματοςΜούχλα σε στρώμαΜούχλα σε Χαλιά, τα – Ptinidae- τα έντομα αίνιγμα, αλλά και για με Κοριούς, Ψύλλους , Ακάρεα των περιστεριών, Τσιμπούρια , Έντομα υφασμάτων – χαλιώνκλπ, .
 • Με επικέντρωση στην ασφάλεια & πρόληψη για την δημόσια υγεία, μετά από κάθε εφαρμογή απεντόμωσης π.χ. για Κατσαρίδες  σε χώρο με αποθήκη τροφίμων , οπού έκτος του ότι είναι έντομα υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία,  πρέπει να επαλειφθούν και τα αιωρούμενα μικροσκοπικά ‘’τεμαχίδια’’ τους, γιατί  μπορούν  να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας.
 • Το ίδιο επιβάλετε να γίνει και μετά από  κάθε άμεση & στοχευμένη επέμβαση μυοκτονίας, για τα αιωρούμενα μικροσκοπικά ‘’τριχίδια’’ τους, όπου μετά την εφαρμογή  του εξονυχιστικού καθαρισμού εφαρμόζεται η  ‘‘Περιβαλλοντολογική Bio-Εξυγίανση  κατ’ όγκο’’.
 • Δεδομένου του ότι, πχ οι κατσαρίδες και οι ποντικοί, δεν γνωρίζουμε από που έχουν περάσει, πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά απολύμανση  κατ’ όγκο με  (‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’Ozone  O³), χωρίς τη χρήση χημικών (Green-Decontamination) ή/και με την χρήση π.χ  νεφελοποιητή ( Cold fogger  με H2O2) και εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ απολυμαντικό ,(Bio Sanitizers) , εξασφαλίζοντας έτσι μια ‘’Ασπίδα προστασίας ’’ με την αποτελεσματικότερη «μικροβιολογική ασφάλεια».

Αξιοποιώντας την Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή της Ολοκληρωμένης Υποστήριξης των Διαχειριστικών Λύσεων  του Greenest  ,  ως εργαλείο αναβάθμισης των υπηρεσιών σας, επιτυγχάνεται το πιο επιδιωκόμενο πλεονέκτημα στην αγορά ,με την  Μεγαλύτερη Προστιθέμενη Αξία στις υπηρεσίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, στα Τηλ. 2104829839, 6932245887, ή στα e-mail: vgenis@otenet.gr,

Ιωάννης Βγενής

Cleaning Advisor

Πηγή:  http://hygienichome.gr/ολοκληρωμένη-υπο…ριξη-διαχειριστι/ ‎

Σχετικά Άρθρα

Επενδύσεις στην συνεχή βελτίωση των ενσωματωμένων παροχών υψηλής ποιότητας με ‘‘Σεβασμό στις ανάγκες του καταναλωτή’’

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Διαχειριστικές Εφαρμογές Περιβαλλοντικού & Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , σε Εσωτερικούς Χώρους.