Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή

Σύμβουλοι -Επιθεωρητές- Προληπτικής Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants- Ιnspectors )

    Home / Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή

Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή

Προηγμένη Προληπτική Υγιεινή

Στη σημερινή εποχή της έντασης  με ανακρίβειες του ‘’υποτίθεται’’ (αβεβαιότητα), η ολιστική προσέγγιση –με διαφανή τρόπο – θα επιτρέψει την κάλυψη των σημερινών ‘’αδυναμιών ’’ στους εσωτερικούς χώρους, δημιουργώντας παράλληλα ένα πλαίσιο –πραγματικά πρωτοπόρο – για την Προηγμένη Προληπτική υγιεινή, το οποίο μπορεί να επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας  ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της Δημόσιας Υγείας 

Όπως είχα προαναγγέλλει με το ότι ‘’ Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο) ’’  και σύντομα θα υπάρξει  πρόταση – πρόσκληση για συμμετοχή και συνεργασία με τον κλάδο.!!

Μια εξωστρεφής πρωτοβουλία  τον ιδιωτικό τομέα  και της  KlinTec  που επενδύει σε ενημέρωση- εκπαίδευση και εξοπλισμό  ώστε να ‘’υπερέχει’’ προληπτικά των ελέγχων.  

Η ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών –  Προληπτικής  Υγιεινής ( Preventive Hygiene Consultants – Ιnspectors ) θα ενσωματώνεται  από πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) άλλα και  Μεταπτυχιακούς ( Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) στο Πρόγραμμα Υγιεινή Περιβάλλοντος και θα φιλοξενείται στο τμήμα Green and Clean της KlinTec και θα υποστηρίζεται από την  Hygienichome

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: http://hygienichome.gr/προηγμένη-προληπτική-υγιεινή/

Συμπληρωματική ενημέρωση 

Προληπτική Υγιεινή -Ασφαλέστερη Υγεία.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)

Οι Επιστήμονες πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα (28 Σεπτ. 2012).

Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων και οι αναδυόμενες λοιμώξεις

Διασφαλισμένη υγιεινή χώρων διαχείρισης φροντίδας κατ’ οίκον.