Καριέρα

Η Hygienichome , για την ανάπτυξη των καινοτόμων προγραμμάτων του The Cleanliness Today , αναζητά Σύμβουλους Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

    Home / Καριέρα

Καριέρα

Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Διαχείρισης των Εσωτερικών Χώρων.

Αναζητούνται Πανελλαδικά ,Νέοι -Νέες Επιστήμονες Υγειονομικού και Περιβαλλοντολογικού Ενδιαφέροντος

Ενσωματώσου και ‘σύ η στην ομάδα Συμβούλων –Επιθεωρητών – Προληπτικής Υγιεινής.

Αποδεκτές Επιστήμονες (Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι , Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος, και Οικολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τεχνολόγοι Αντιρρύπανσης – Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, κλπ)., που να αναζητούν  ”κάτι το καινοτόμο ’’, σε Νέους τομείς που συνδέονται στενά με την Εξασφάλιση της Υγειονομικής Ασφάλειας.

Ας είναι το 2024, έτος επένδυσης για εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας για όλους

  • Το Επιχειρηματικό μας Πλάνο μπορεί να προσαρμοστεί και σε προγράμματα αναπτυξιακών δράσεων του ΕΣΠΑ .

ΥΓ: Κοινοποίησε το ,ίσως να ενδιαφέρει  συναδέλφους, φίλους, κλπ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, παραμένουμε στην απόλυτη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 2104829839,  6932245887 ,e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή: http://klintec.gr/προληπτική-υγιεινή-ασφαλέστερη-υγεί/preventive-hygie…isors-ιnspectors/

 

The Cleanliness Today

Η Hygienichome , για την ανάπτυξη των καινοτόμων εφαρμοστικών προγραμμάτων  του The Cleanliness Today, αναζητά άτομα για το τμήμα των Cleaning Advisors     

 Απαραίτητα Προσόντα:

 Νέοι -Νέες από 24 ετών, με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές Ικανότητες, Υπευθυνότητα, Συνέπεια, Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας, με Βασικές Αρχές στην Επιχειρηματική Ηθική απέναντι στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό, διάθεση για συνεργασία και Αυτοκίνητο.

Ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887, η στο mail: kariera@hygienichome.gr Ένδειξη: The Cleanliness Today

Πηγή  http://hygienichome.gr/the-cleanliness-today/ ‎