Bio-Απολύμανση-Απορρύπανση-Εξυγίανση-Αποκατάσταση

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Αποκατάστασης Χώρων Καινοτομούμε Μειώνοντας κατά 5/6 τις Εφαρμογές Απολυμαντικών σε Εσωτερικούς Χώρους

    Home / Bio-Απολύμανση-Απορρύπανση-Εξυγίανση-Αποκατάσταση

Bio-Απολύμανση-Απορρύπανση-Εξυγίανση-Αποκατάσταση

Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας/Εξυγίανσης/Αποκατάστασης.

Μια επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη , όπου μπορούν να λαμβάνονται υπόψη όλες τις παράμετροι του κάθε χώρου ξεχωριστά, αλλά και  αν παρουσιαστεί  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ σε περιπτώσεις επικινδυνότητας είναι απαραίτητη, ώστε να διατηρείται έτσι ένα υψηλό επίπεδο υγιεινής και μείωσης κινδύνου. Τηρούμενων των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, μαζί με τα ατομικά προστατευτικά μέτρα, τα  μέτρα  προστασίας για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων , αλλά και για την :

  • Επιμελημένη περιβαλλοντική διαχείριση:για την πρόληψη της εξάπλωσης ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, μέσω των αντικειμένων- επιφανειών αλλά και του όγκου (m³).
  • Καθοριστικές διαδικασίες :Ένα ισχυρό πρόγραμμα που να καθορίζει τις εκάστοτε διαδικασίες καθαρισμού. (Δεν νοείτε απολύμανση χωρίς σχολαστική καθαριότητα – ενδελεχή απορρύπανση.)

Όλοι  έχουν το δικαίωμα να συγκρίνουν το Σχέδιο εφαρμογών αποκατάστασης εσωτερικών χώρων ‘’τεσσάρων σημείων’’  ώστε να μην υπάρχουν ‘’σύννεφα’’ !!!

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι , η έννοια της ποιότητας του αέρα στους  εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της πολυτέλειας, μιας και οι ‘’αόρατοι εχθροί’’ υπάρχουν ως ένα βαθμό σε κάθε χώρο. Οι  ολοκληρωμένες εφαρμογές απολύμανσης υπερκαλύπτουν σε πλήρη ανάπτυξη-ανάλυση και την εφαρμογή στην εγκύκλιο με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/ 20.03.2020 του Υπουργείου Υγείας, όπου αναφέρεται όπως ισχύει και στο (ΦΕΚ 2084 Β 30-5-2020 ΚΥΑ 1881/29.5.2020). Η επιλογή της μεθόδου εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση  κ.λ.π.) και αντιστοίχως –είναι υποχρεωτική και αναγκαία– για την Ορθή εφαρμογή  των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καθαρισμού και απολύμανσης  χώρων, μαζί με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την σωστή χρήση όπου πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση: Απολύμανσης/Απορρύπανσης-Καθαριότητας/Αποκατάστασης

  • Απολύμανση:Εφαρμογή απολύμανσης με σταθερό ψυχρό εκνεφωτή –ομιχλοποιητή  και δυνατότητα Extra περιστροφής (ψεκασμός 360 μοιρών) για περισσότερη  ομοιογένεια και παράλληλη μείωση χρόνου η/και ( WLV cold fogger).
  • Απορρύπανση-Καθαριότητα:Γίνεται ενδελεχής απορρύπανσησε βάθος (Deep-Depollution)  (με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια) με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στα πρότυπα των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για αφαίρεση ρύπων, σκόνης με τα ‘‘ερεθιστικά αλλεργιογόνα’’,  (στρώματα με τις πλαϊνές τους πλευρές,  υφασμάτινες ταπετσαρίες επίπλων (σαλονιών),  ακόμη και από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία, κλπ
  •  Επιμελημένη Εξυγίανση :Γίνεται  επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων με ολοκληρωμένα ‘‘περιβαλλοντικά μέτρα εξυγίανσης’’ (Green Decontamination) ,για  την  δέσμευση και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών ,περιττώματα ακάρεων, μικροοργανισμών, σπόριων, βακτηριδίων, ιών, μυκήτων, κλπ.
  • Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen):Έχει υιοθετηθεί  ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο , για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ .Η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , ( διεργασία  υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο ) μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), όπου ως απολύμανση (Bio–Disinfection)  χωρίς την χρήση χημικών , σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων , μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως μια ‘Φυσική εναλλακτική λύση ’’  χωρίς υπολειμματικότητα .Επιπλέον δε μπορεί να δημιουργήσει σε πολλά ειδή παρασιτικών οργανισμών (ζωικούς εχθρούς), ένα ‘’αφιλόξενο περιβάλλον’’ δρώντας δε παράλληλα και για την ‘’ανασταλτική ανάπτυξη τους’’ χωρίς την χρήση χημικών, συμβάλλοντας στον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων & των ζώων, αλλά και του περιβάλλοντος από τα βιοκτόνα.
  • Τα επαγγελματικά μηχανήματα παραγωγής Όζοντος εκτός το σήμα CE , θα πρέπει να είναι και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με το όζον(Οδηγία 2001/81 / ΕΚ, Οδηγία 2002/3 / ΕΚ, Οδηγία 2008/1 / ΕΚ, Οδηγία 2008/50 / ΕΚ,). Η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας (Πιστοποίηση IMQ ), έγκειται στις πολύ απαιτητικές ευρωπαϊκές οδηγίεςEN 61000-6-2 και EN 61000-6-3 LVD ,EN 60335-1, EN 60335-2-65. Πρέπει να έχουν εξαιρετική υπολειμματική δυνατότητα (redox) χωρίς διασπορά του όζοντος στον αέρα του περιβάλλοντος (προστασία του χειριστή). Multiple Collateral (Πολλαπλή εξασφάλιση).
  • Και ποτέ δεν ξεχνάμε :Μετά από οποιαδήποτε περίπτωση εξειδικευμένης εφαρμογής,  με χρήση ψυχρού εκνεφωτή ULV (cold fogger) κατά βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων,  αλλά και μετά από οποιαδήποτε εξειδικευμένη εφαρμογήΜυοκτονίας – Απεντόμωσης  σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται η πλήρη αποκατάσταση των χώρων , διότι και οι κατσαρίδες ή/και τα μικροτριχίδια των τρωκτικών είναι αιτίες αλλεργιών,κλπ.

Το όλο εγχείρημα αυτών των εφαρμογών αναπτύχθηκε στις  30 και 31 Μαρτίου 2019, στο Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, για τις σε Εσωτερικούς Χώρους,  με την υποστήριξη των τμημάτων Green and Clean & Green Mite Clean και των δικτύων της Klintec.Net*.

*Το υλικό είναι μέρος των εφαρμοστηκών μεθόδων της KlinTec

Ανακαλύψτε τώρα : Τα 10+1 σημεία υπεροχής στην Υγειονομική Εξασφάλιση.

 Αλλά και τα 100 Άρθρα +1 Σελίδα !!

Η Υγειονομική και Περιβαλλοντική Ευαισθησία μας, μέσα από την διαφορετικότητα των καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών για κάθε χώρο φιλοξενίας, μας ωθεί σε επενδύσεις εναλλακτικών διαχειριστικών εφαρμογών, με αποτελεσματικά καθαρές τεχνολογίες ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών βιώσιμων μεθόδων.

Για περαιτέρω ενημέρωση ή τυχόν διευκρίνιση, στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887 e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή :  http://hygienichome.gr/υπηρεσίες/healthy-interior-environment/bio-απολύμανση-απορρύπανση/